ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหยุดการเกิดแผลกดทับ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมโครงการวิจัย การรักษาฝ้าชนิดผสม

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งดแจกถุงหูหิ้วพลาสติก

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

คุณแม่สุปราณี-คุณพรสวรรค์ กุลไพศาล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านของผู้บริจาค

คุณวิศาล รุจทิฆัมพร-คุณศิริพร แสวงผล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท วงศ์ทองก๊าซ มีนบุรี

คุณถัน-คุณแสงเงิน อึ่งป่อง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

คุณปิติ สิทธิอำนวย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณสมชาย สำเนียงวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages