รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
ประกาศ เนื่องจากเกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ห้องรับบริจาคโลหิตจึงขยายเวลาเปิดทำการ

ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เริ่มวันที่ 18-29 ม.ค. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 0-2201-2652

 
มูลนิธิกำธร-มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณภควา ปัตตะพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกฤษฎา รัตนพิธาน-คุณเสาวนีย์ สิทธิชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์

 
คุณพรศยนัฐ เทพผดุงพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

Pages