เรื่องไม่เบาของ..โรคเบาหวาน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ (สูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

ขอเชิญชวนญาติผู้ป่วยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่

ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กตเวทิตาคารวะ ๑๐๐ ปี เปรม บุรี ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๕ ผู้สูงอายุกับสังคม ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งาน “ฟังเพลงบรรเลงบนสวนลอยฟ้า สุขวนา”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล CP Medical Centre Co., Ltd., และ Liberty Biosecurity, LCC สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

กิจกรรม Research Camp 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะผู้บริหาร บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

กิจกรรมงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จัดงานวันเบาหวานโลก เรื่อง “การรักษาเบาหวาน เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญ”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages