รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
ทำไมเมื่ออายุมากขึ้น ระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจึงลดลง และอ้วนขึ้นง่าย?

ข้อมูลโดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 
ขอเชิญเข้าชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น.

 
เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานบริหารทุนมนุษย์

สังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จำนวน 1 อัตรา

 
เปิดรับสมัครอาจารย์ 23 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages