ขอเชิญผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานแบบไม่ค้างแรม 1 วัน

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 708AB ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Dietitian Day

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

งานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก...ถักทอใจ สานสายใย ร่วมผูกพัน”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

บริษัท สมาร์ท เทเลบิซ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

การอบรม Supply Chain เทรนด์การจัดการวัสดุ ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ  “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลล์รูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เที่ยงแล้วต้องรีบไปพัก

เป็นคนน่ารักอย่าลืมปิดไฟ

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลล์รูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 

Pages