สูตรถนอมดวงตา 20-20-20 เมื่อต้องดูจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

ทุก ๆ 20 นาที ผ่อนคลายดวงตาเป็นเวลา 20 วินาที มองไปไกล ๆ 20 ฟุต

ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการ "กด = ต่อชีวิต"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-20.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม 1 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประกวด LOGO และ SLOGAN ของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย "ผลของการใช้วิตามินดีต่อภาวะช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดประจำเดือน"

สามารถเข้าร่วมวิจัยได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลของการเสริมวิตามินอีชนิดรวมต่อดัชนีการทำงานของเซลล์กระดูกในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระดูกบาง

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พญ.กตัญญุตา นาคปลัด 091-7746260 หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถวายแก่คณะสงฆ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการ เรื่อง “10 บวก โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป” ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญชาวรามาธิบดีและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม

ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น3 สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ 02-2012569 และ 02-2010489 ในวันและเวลาราชการ ด่วนรับ...

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages