คำถามที่พบบ่อย

> ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ทำอย่างไรต่อ <

> แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอย่างไร <

> จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว <