ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการพบหมอรามา

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “พบหมอรามา” ในช่วง Meet The Experts ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในสภาวะพยาบาลขาดแคลน ออกอากาศทางสถานี Rama Channel ในช่อง True Visions 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559