ปัญหาพยาบาลขาดแคลนส่งผลต่อใคร

รายการพบหมอรามา : ปัญหาพยาบาลขาดแคลนส่งผลต่อใคร (15 ก.ค. 2559)