ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์ในวิดีทัศน์พิเศษชุด "ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์"

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์ในวิดีทัศน์พิเศษชุด "ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์"