โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ออกอากาศในรายการ Rama Square ช่วง Daily expert :รามา 101 ทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกเพื่อดูวิดีโอบน www.youtube.com/watch?v=FuSFBpBjg_c