อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square ช่วง Daily expert : นัดกับ NURSE ตอน “การล้างมือ” วิธีง่ายๆ ห่างไกลจากโรค ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-XiLaqqIdFU