อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกฯ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square

อาจารย์ ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “ภาวะแท้งคุกคาม” ปัญหาใหญ่สำหรับคุณแม่มือใหม่ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=GYbCgIuZWJM