บุรุษพยาบาลมีความสำคัญอย่างไร

นายภัทราวุฒิ เทพจันทร์ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : รามา 101 ในหัวข้อ “บุรุษพยาบาลมีความสำคัญอย่างไร” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel ช่อง True visions 42 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561