ทางเดินปัสสาวะอักเสบ อันตรายใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “ทางเดินปัสสาวะอักเสบ อันตรายใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=W4f6U3dZ9z0