การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีวิธีการอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีวิธีการอย่างไร” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561