รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา ช่วง Big Story วันพยาบาลสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา ช่วง Big Story: วันพยาบาลสากล ใน Concept Nurses: A Voice to Lead - Health is a Human Right พยาบาลเสียงแห่งพลัง – สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561