“พี่ปี 4 กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ”

นางสาวธันยมัย โสภณ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : รามา 101 ในหัวข้อ พี่ปี 4 กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel ช่อง True visions 42 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f6stwvqM8ao