“พยาบาลเสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการ Nurses: A Voice to Lead - Health is a Human Right “พยาบาลเสียงแห่งพลัง-สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 ออกอากาศในรายการ Rama Focus ทางสถานีรามาแชนแนล ช่อง True Visions 42 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=y5mOji1LnOs