ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square ตอน “การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน ควรทำอย่างไรให้ถูกต้อง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน ควรทำอย่างไรให้ถูกต้อง” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iwj1fXF9-gY