“การดูแลผู้ป่วยโรคหืดควรทำอย่างไร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “การดูแลผู้ป่วยโรคหืดควรทำอย่างไร” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aoUMW6m9Xf0