“ควรดูแลอย่างไร เมื่อลูกเป็นโรคลมชัก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “ควรดูแลอย่างไร เมื่อลูกเป็นโรคลมชัก” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f2uq-3NnTvk