ลูกลิ้นเป็นฝ้า ควรดูแลอย่างไร?

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน ลูกลิ้นเป็นฝ้า ควรดูแลอย่างไร? ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iIvIT-c-jL0