“การฝังยาคุม” อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการคุมกำเนิด

ผู้ช่วยอาจารย์ชุลีพร พรห์ม ผู้ช่วยอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “การฝังยาคุม” อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการคุมกำเนิด ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m9cKxrxVaMU