บรรยากาศ งาน Open House เปิดบ้านวิชาการมหิดล ประจำปี 2561

บรรยากาศงาน Open House เปิดบ้านวิชาการมหิดล คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2561 โดยบรรยากาศในงานจะเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert รามา 101 ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=t22EiXpziUc