เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีสุข

นางสาวปริณพร ชัยมงคล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert “รามา 101” ตอน เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีสุข ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KOexG66Yg2E