อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวแบบโยนกล้า ช่วง Daily Expert ในรายการ RAMASQUARE

อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และประธานโครงการฟาร์มสร้างสุขวิถีเกษตรอินทรีย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวแบบโยนกล้า ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ออกอากาศในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert ทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=GFgNiSLhazA