“โรคกระเพาะ” อันตรายกว่าที่คิด หากไม่ดูแล

อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert นัดกับ Nurse ตอน “โรคกระเพาะ” อันตรายกว่าที่คิด หากไม่ดูแล ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=acpOg3AfKk4¬¬