รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการพบหมอรามาตอน Health Literacy

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการพบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk ชุมชนและรัฐ ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ Health Literacy ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True Visions 42 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jWvNk8RMdXU