ครอบครัวไทยยุค 4.0 อยู่ดีมีสุขจริงหรือ?

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการพบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk ชุมชนและรัฐ ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะโครงการศึกษาครอบครัวไทย แบบบูรณาการตามวงจรชีวิต ครอบครัวไทยยุค 4.0 อยู่ดีมีสุขจริงหรือ? ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xKm6oWGxBcg