“อาหารเป็นพิษ” ควรดูแลอย่างไรให้ถูกต้อง

อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know : เมื่อมีอาการ “อาหารเป็นพิษ” ควรดูแลอย่างไรให้ถูกต้อง ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CDaTM9vy3cc