เปิดใจศิษย์เก่ากับเรื่องราวความสามารถสมัยเรียน โดย นายณัฏฐสิทธิ์ คัชมาตย์ อดีตนักศึกษาพยาบาล รุ่น 45

นายณัฏฐสิทธิ์ คัชมาตย์ อดีตนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 45 เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Rama DNA “เปิดใจศิษย์เก่ากับเรื่องราวความสามารถสมัยเรียน” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6F8H2a6Zauc