ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลกับกิจกรรมสวมหมวก

นางสาวสุขุมาล ไกรทองสุข นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Rama DNA ตอน ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลกับกิจกรรมสวมหมวก ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=NOOsqsJczOY