ผนึกกำลังชุมชนและรัฐบาล ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Rama DNA ตอน ผนึกกำลังชุมชนและรัฐบาล ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sOV30URRFtk