ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี จุดเริ่มต้นสู่แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Rama DNA ตอน ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี จุดเริ่มต้นสู่แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=nU2oxlKAfhw