คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ลูกแฝด กับการดูแลแบบคูณสอง โดย อาจารย์ ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์

อาจารย์ ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ลูกแฝด กับการดูแลแบบคูณสอง ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wHtCxoEgyk4