ผู้ที่ทำบอลลูนหัวใจ ต้องดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน ผู้ที่ทำบอลลูนหัวใจ ต้องดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=P_M5wJzW83g