การดูแลตนเอง จากโรคทางระบบขับถ่ายช่วงหน้าร้อน โดย อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์

อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน การดูแลตนเอง จากโรคทางระบบขับถ่ายช่วงหน้าร้อน ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=92CafjihEvA