โรคลมแดด อันตรายในช่วงหน้าร้อน

อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน โรคลมแดด อันตรายในช่วงหน้าร้อน ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=x5ubWYbcvwk