เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีอยู่ดีแบบมีสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร

อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และประธานฟาร์มสร้างสุขวิถีเกษตรอินทรีย์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Rama DNA ตอน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีอยู่ดีแบบมีสุขภาพ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ons9uFb-d_4