นิทรรศการ “วันพยาบาลสากล”

นิทรรศการ “วันพยาบาลสากล” ภายใต้หัวข้อ “พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ในรายการ Rama Focus ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RHas6tCx7kE