กำหนดจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16: พลิกโฉมวิชาการพยาบาล สู่สุขภาวะก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk กำหนดจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาการพยาบาล สู่สุขภาวะก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9nSTRyFFjOU