รับมือกับภาวะ “หายใจเกิน” ให้ถูกต้อง โดย อาจารย์นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี

อาจารย์นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน รับมือกับภาวะ “หายใจเกิน” ให้ถูกต้อง ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xajuLdxPwng