แนะนำชมรมนักศึกษาพยาบาลรามาฯ ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ โดย นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3 ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square ช่วง Rama DNA ตอน แนะนำชมรมนักศึกษาพยาบาลรามาฯ ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=UK-VfTjUxhk