โรคมือเท้าปาก โรคระบาดช่วงเปิดเทอม โดย อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา

อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Better to know ตอน โรคมือเท้าปาก โรคระบาดช่วงเปิดเทอม ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xSzlod1WTYk