“เต้านมคัด” ปัญหากวนใจของคุณแม่ที่ให้นมบุตร โดย อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย

อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Rama Square ช่วง Better to Know ตอน “เต้านมคัด” ปัญหากวนใจของคุณแม่ที่ให้นมบุตร ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=U1JaQIVYtMY