“คุณแม่มือใหม่” กับการให้นมลูกด้วยตัวเอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk ตอน ฝึก “คุณแม่มือใหม่” กับการให้นมลูกด้วยตัวเอง ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=laWTpqyVGNk