ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 46 เข้าร่วมกิจกรรม งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พว.พิมพ์ชนก จำปาศรี ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 46 เข้าร่วมกิจกรรม งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกอากาศในรายการ Rama Square ช่วง Rama DNA ทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Px77rOCM8cg