ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (มี 4 ประเภท)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ห้อง 404 ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-201-2342 โทรสาร 02-201-1673