You are here

รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

 

            เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562 อาจารย์พยาบาล และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรดน้ำขอพรรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562