You are here

ประกาศโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน WorldSkills: Health and Social Care ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน WorldSkills: Health and Social Care
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน WorldSkills: Health and Social Care ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ที่เบอร์ 2012 หรือ 0-2201-2012

1. ดาวน์โหลดรายละเอียด
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร