รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนศาสตร์ ภาคพิเศษ  (รอบที่ 2)

ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 20 เมษายน 2561

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"ประจำปี2561

โครงการ"อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว"

โครงการ"อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว"  ในงานมหกรรมสุขภาพ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 

สัมมนารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ครั้งที่่ 1 ปีการศึกษา 2560

Pages