โดย ผศ.นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.ศศิมา  ดุสิตเกษม ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ.พญ.กติกา นวพันธ์ ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตามวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการรับชมวิดิทัศน์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ...
 
โดย สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม (FPMRS) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น.
 
โดย คุณมนต์ทิพย์ บุนนาค และครอบครัว และเพื่อนๆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาค...
 


ขอบคุณข้อมูลโดย อ. พญ.ชนัญญา ตันติธรรม ฝ่ายพันธกิจด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้สามารถติดต่อนัดหมายผ่านทาง Rama App หรื...

 

สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม โทรศัพท์ 0-2201-1135 และ นอ...

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วนหน...

 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์

สิ่งที่คุณแม่กังวลเมื่อตั้งครรภ์หนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่จึงต้องทำการฝากครรภ์เพื...

  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com