ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Resident) ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 256...
ขอเชิญร่วมการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง โดย Professor Nazar Amso, MD, PhD, FRCOG ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภ...
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่...
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “อนุสาขาผ่าตัดส่...
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2561

บทความสาระน่ารู้

หากการปวดประจำเดือนเป็นอยู่ในระดับที่ปวดปกติ การที่เราตัดมดลูกออก ก็อาจจะมากเกินความจำเป็นและอาจไม่หายปวดได้ ในกรณีที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ อาจจะเป็นที่รังไข่หรืออุ้งเชิงกราน
“ยาเหน็บ” ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือให้ผลการรักษาเฉพาะบริเวณที่ เช่น เชื้อราในช่องคลอด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น นอกจากจะให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีแล้ว
ตามหลักฐานทางการแพทย์พบว่า เจลหล่อลื่นที่ใช้กันอยู่ตามท้องตลาดส่วนมากมีสารที่เป็นพิษต่อตัวอสุจิ และเจลหล่อลื่นยังขัดขวางการทำงานของเมือกในช่องคลอด

 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com