เมื่อก่อนมีความเชื่อที่ว่าหากจะมีลูกก็ควรมีก่อนอายุ 30 ปี เพราะร่างกายจะยังสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรง แต่ปัจจุบันวิถีการดำเนินช...

 

หลังจากที่ได้ทราบกันแล้วว่า การรักษาโรคมะเร็งเต้านมส่งผลอะไรกับทางนรีเวชบ้าง ซึ่งทางนรีเวชเองก็มีภาวะต่างๆ หรือยาและการรัก...

 

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา “โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย โดยมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง อันดับแรกคื...

 

ปัญหาปวดท้องประจำเดือนเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายคน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงที่มีประจำเดือน มีระดับความรุนแรงที่แ...

 

การตัดสายสะดือหลังคลอด เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยแต่ก่อนนั้นจะมีการตัดสายสะดือที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อทำคลอดรกที่รวดเร็ว...

 

ปัจจุบันมีคนสนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดเป็นจำนวนมาก บางรายไม่มีพันธุกรรมที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แฝดตามธรรมชาติได้ ก็ยังต้อ...

 

เนื้องอกในมดลูกถือว่าเป็นเนื้องอกที่พบได้เยอะที่สุดในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีตัวเลขสถิติ ถ้าหญิงวัยเจริญพันธุ์คือเริ่มมีปร...

 

อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่ประสบปัญหา เนื่องจากต้องเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าคนทั่วไป

 

ปัจจุบันพบผู้ป่วยประมาณ 5.2 คน ต่อประชากรสตรี 100,000 คน ดังนั้นควรมาตรวจภายในประจำปี 

 

ตามกฎหมายแรงงานได้กำหนดให้คุณแม่สามารถลาคลอดได้ 90 วัน ขณะที่คุณแม่มือใหม่บางท่าน ยังไม่ทราบถึงความสำคัญในการลาคลอด และเพื...

 
หากการปวดประจำเดือนเป็นอยู่ในระดับที่ปวดปกติ การที่เราตัดมดลูกออก ก็อาจจะมากเกินความจำเป็นและอาจไม่หายปวดได้ ในกรณีที่มีเยื่อ...
 
“ยาเหน็บ” ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือให้ผลการรักษาเฉพาะบริเวณที่ เช่น เชื้อราในช่องคลอด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น นอกจากจะให้ประสิทธิภา...

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com