งานวิจัยและวิชาการ
งานวิจัยและวิชาการ
 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
Alumni 2019 - Ortho-Rama
ขอเชิญอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน Orthopaedics Ramathibodi ทุกรุ่น-ทุกท่าน พบปะสังสรรค์ ในงาน Alumni 2019
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิด Open House Resident ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ภาค...
  กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 1 ของแพทย์ประจำบ้าน และคณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปดิกส์ 
  กิจกรรมสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)
คู่มืออาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย  
คลินิกสถาปัตย์บำบัดเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  Med.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599